Skip to main content

Waarom een DLRA?

De DLRA heeft als primaire doelen:

  • Haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen en wel specifiek het lange afstand schieten.
  • Het bevorderen van de kennis ten aanzien van het lange afstand schieten onder de leden.
  • Het reguleren van schieten met kalibers binnen het wettelijke kader voor lange afstand.

Daarnaast  geeft de DLRA instructies en organiseren we wedstrijden. Dit alles conform de wettelijk vastgestelde regelingen.

Ik wil lid worden. Hoe doe ik dat?

Voordat je lid kan worden van de DLRA dien je al in het bezit te zijn van een geweer dat geschikt is voor het schieten op lange afstand. Je dient dus al een wapen verlof in het bezit te hebben en lid te zijn van een schietvereniging waar je je minimale verplichte jaarlijkse schietbeurten kunt doen.
Als je hieraan voldoet kun je het aanmeldformulier op deze website invullen.

Na je aanvraag zul je uitgenodigd worden voor een gesprek met het bestuur en als dit allemaal positief verloopt wordt je aspirant lid bij de DLRA.

Tijdens het aspirant lidmaatschap zul je binnen 12 maanden met succes een cursus moeten afronden die specifiek gericht is op het schieten op lange afstand.

 

Deze website is nog in ontwikkeling

Verdere informatie over de DLRA volgt nog